Välj din framtid

Jag erbjuder kvalificerad studie- och yrkesvägledning, karriärvägledning, coachning och gruppvägledning.

Vad är studie och yrkesvägledning?

Det är när en klient möter en professionell studie- och yrkesvägledare som genom samtal och öppna frågor hjälper klienten att få syn på sig själv och sina förmågor.

Studie- och yrkesvägledaren vidgar perspektiv och informerar om olika utbildningsvägar och arbetsmarknaden.

Tillsammans utforskar man alternativen och hjälper klienten att sortera och sätta upp mål för sin framtid.

Steg 1/5: Djupintervju

Vem är jag?

För att kunna fatta en väl underbyggt beslut om sig själv behöver man fundera över vem man är och vilka värderingar man har. Du och jag träffas och jag gör en djupintervju med dig. Vi har ett samtal där jag genom att ställa öppna frågor får en bild av vem du är som person.
Vi pratar också om vad som är viktigt för dig och vilka tankar du har om framtiden.

Steg 2/5: Kartläggning

Vad kan jag?

Nu är det dags att göra en kartläggning av dina egenskaper, färdigheter, talanger och förmågor. Vi gör en intresseinventering. Det här steget kan man välja att göra på två olika sätt. Genom enskild vägledning eller gruppvägledning.

Steg 3/5: Alternativen

Vilka möjligheter?

Vad finns det att välja på? Vad är mina alternativ?

Studie – och yrkesvägledaren informerar och vidgar dina perspektiv när det gäller studier och arbetsmarknad. Genom enskild vägledning eller gruppvägledning.

Steg 4/5: Sortering

Vad vill jag?

Tillsammans ser vi på de alternativen som är intressanta och gör en sortering.

Genom enskild vägledning eller
gruppvägledning.

Steg 5/5: Målbild

Hur gör jag?

Nu är det dags att ta nästa steg. Att göra en målbild och börja resan till din nya framtid. Det här gör man tillsammans med sin studie – och yrkesvägledare i enskild vägledning.

Väglednings metod

Enskild vägledning

Du och jag träffas och jag intervjuar dig och tillsammans hjälps vi åt att kartlägga dina egenskaper, färdigheter, talanger och förmågor.
Vi pratar också om vad som är viktigt för dig och vilka tankar du har om framtiden.
Vi följer det jag kallar vägledningsprocessen fem steg.

Väglednings metod

Gruppvägledning

Hitta Din väg - Välj Din framtid!

Tillsammans med min kollega Susanne Karlberg Sigurdsson (Hälsopedagog) erbjuder vi ett väglednings program, där vi med hjälp av olika övningar enskilt och i grupp startar en process som leder till ökad självkännedom och stärker självkänslan.

Senaste nytt

Kursstart!

Känner du att det står still i livet just nu?
Att du vill vidare och göra något nytt
men vet inte riktigt vad eller hur?
Eller att du är på fel väg, inte riktigt hittat rätt?
Känner du att något skaver?
Kanske har alla måste och allt man ska göra tagit över?

Läs mer!

Kort om mig

Jag heter Monica Levin och har arbetat som studie-och yrkesvägledare i 20 år.

Jag har under dessa år mött väldigt många unga och unga vuxna, som har delat med sig av sina erfarenheter och drömmar. Vilket har varit fantastiskt roligt och givande.

Att kunna visa på nya möjligheter och stödja i en vägledningsprocess gör att jag lär mig nya saker vid varje möte. 

Jag sitter med i skolverkets referensgrupp för studie- och yrkesvägledare. Där får jag ta del av allt nytt som är på gång och vara med och påverka inför nya reformer när det gäller frågor som berör studie- och yrkesvägledning.

Företag och skolor

Jag erbjuder kvalificerad studie- och yrkesvägledning och motiverande/coachande vägledningssamtal till grundskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor. Jag erbjuder olika vägledningspaket.
Om du behöver sätta igång en process på din skola kan jag erbjuda kreativ processledning. T ex SYV hela skolans ansvar, det professionella samtalet. Hör av dig. Så kan jag berätta mer.

Gratis

Start

Kontakta mig för mer information och prisuppgifter. Under oktober till januari har vi öppningserbjudande. 25 % på alla tjänster som bokas och betalas innan december.

Kontakta mig för mer information och prisuppgifter. Under oktober till januari har vi öppningserbjudande. 25 % på alla tjänster som bokas och betalas innan december.

Maila gärna så ringer jag upp.
monica.levin@valjdinframtid.se

Jag har telefontid tisdagar 13.00-15.00. tel.
0708596347

Kontakta mig för mer information och prisuppgifter. Under oktober till januari har vi öppningserbjudande. 25 % på alla tjänster som bokas och betalas innan december.

Maila gärna så ringer jag upp.
monica.levin@valjdinframtid.se

Jag har telefontid tisdagar 13.00-15.00. tel.
0708596347

Kontakta mig för mer information och prisuppgifter. Under oktober till januari har vi öppningserbjudande. 25 % på alla tjänster som bokas och betalas innan december.

Maila gärna så ringer jag upp.
monica.levin@valjdinframtid.se

Jag har telefontid tisdagar 13.00-15.00. tel.
0708596347

Priser

Enskild vägledning

650 kr

  1. Vägledningssamtal a`50 min

Vägledningspaket

2500 kr

  1. Enskild vägledning 5*50 minuter

Gruppvägledningspaket

2750 kr

  1. 1. Enskilt uppstarts samtal á 50 min
  2. 2. Gruppvägledning á 110 min
  3. 3. Gruppvägledning á 110 min
  4. 4. Gruppvägledning á 110 min
  5. 5. Enskilt avslutning samtal á 50 min

Boka tid

Kontakta mig för mer information och prisuppgifter.

Maila gärna så ringer jag upp.
monica.levin@valjdinframtid.se

Eller ring mig på:
0731586076

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.